UJIAN AKHIR SEMESTER 2017/2018

Ujian Akhir Semester (UAS) tahun ajaran 2017/2018 dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 10 mei 2018. Dilaksanakan secara serentak oleh semua fakultas yang berada dibawah naungan IAILM Suryalaya. Pada acara pembukaan ujian Rektor IAILMĀ  menyampaikan pentingnya kejujuran dalam ujian, ujian bukan hanya menguji kompetensi akademik juga menguji sikap dan mental kejujuran. Tujuan dari ujian untuk mengevaluasi proses pengajaran dan pembelajaran yang selama satu semester dilakasanakan. Dengan ujian, seorang mahasiswa/i akan mengetahui sejauh mana pemahamannya pada suatu materi. Dan begitu pula seorang Dosen akan mengetahui keberhasilannya dalam mengajar peserta didiknya.

Secara keseluruhan pelaksanaan ujian kali ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Hal ini berkat kerjasama dari panitia ujian yang telah bekerja keras menyiapkan segala sesuatunya. Panitia melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dan peserta ujian mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku selama ujian. Dengan demikian semua sistem berjalan dengan lancar.

Dalam momentum ujian ini, pihak Prodi PIAUD mengucapkan selamat menempuh ujian akhir semester (UAS) kepada semua mahasiswa IAILM terutama Prodi PIAUD, semoga lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat, aamiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *